Kontorsutrustning för ett effektivare arbete

Latest

Nya artiklar


Planering inför byggprojekt 

Skulle du behöva gå en bas p utbildning? Bas p står för bygg arbetsmiljö samordnare - planeringsfasen. Som bas p har man som uppdrag att samordna under planering och projektering innan dess att själva...